HR-Actief 

Expertise in (dis)functioneren en (langdurig) verzuim  

Verzuim - Wet verbetering Poortwachter
 
Een correcte uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter is cruciaal bij de aanpak van (langdurig) ziekteverzuim. Het uitgangspunt is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

Met een verzuimprotocol is vastgelegd welke stappen genomen moeten worden als een werknemer ziek wordt. Het gaat om de acties van ziek- tot betermelding met daarbij de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer

Het verzuimprotocol houdt rekening met de regels van de Wet verbetering Poortwachter (Wvp). Deze wet geeft aan wat de werkgever en de zieke werknemer moeten doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. 

HR-Actief voert voor u de verzuimgesprekken en onderhoudt de contacten met de betrokken instanties!