HR-Actief 

Expertise in (dis)functioneren en (langdurig) verzuim  

Disfunctioneren
Een werkgever is een geruime tijd ontevreden over het functioneren van een van zijn werknemers. In diverse functionerings- en beoordelingsgesprekken bespreekt hij de verbeterpunten met de betreffende werknemer. Wanneer blijkt dat het functioneren naar verloop van tijd niet verbetert, besluit de werkgever de arbeidsovereenkomst te beƫindigen. Maar hiervoor is een goed opgebouwd dossier nodig, en dat ontbreekt. Wat nu te doen?

 

Dossier

Wanneer een werkgever kan bewijzen dat de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van zijn werkzaamheden is er sprake van disfunctioneren. Alleen als de werkgever over een goed opgebouwd ontslagdossier beschikt zal een rechter een ontslagverzoek wegens disfunctioneren toewijzen. In de praktijk komt het vaak voor dat een ontslagdossier onvolledig is.

 
Verbetertraject

De werkgever moet kunnen bewijzen dat de werknemer tijdig en regelmatig op het onvoldoende functioneren is aangesproken. Daarnaast moet de werkgever de rechter ervan kunnen overtuigen dat hij de werknemer middels een verbetertraject de kans heeft geboden om zijn functioneren te verbeteren. Als laatste moet herplaatsing van de werknemer een andere passende functie elders in de organisatie aangeboden zijn of moet bewezen worden dat dit binnen de organisatie niet mogelijk is.

 

De werknemer kan ook door een werk-gerelateerde oorzaak niet goed functioneren in zijn functie. De werkgever heeft de verplichting om een goede werkomgeving te creƫren en de werknemer de juiste middelen te bieden om de functie goed uit te voeren.Wanneer dit ontbreekt dan zal de rechter een ontslag wegen disfunctioneren niet goedkeuren.


HR-Actief beoordeelt het personeelsdossier voor u!