HR-Actief 

Expertise in (dis)functioneren en (langdurig) verzuim  

HR-Actief als uw Intermediair!


- HR-Actief is er op gericht om u als werkgever te ondersteunen in situaties van een disfunctionerende of verzuimende werknemer. Voor zowel u als voor de werknemer is het wenselijk om langdurig verzuim of een arbeidsconflict te voorkomen.

- HR-Actief hanteert als werkwijze om eerst met u als werkgever de casus te bespreken om vervolgens de aanwezige informatie te beoordelen en het vereiste personeelsdossier, conform een plan van aanpak, compleet te maken.

- HR-Actief komt tot een professionele oplossing met als doel werkhervatting of beĆ«indiging van het arbeidscontract.


Welke casus pakt HR-Actief voor u op?

(Dis)functioneren

Ontslagrecht / dossiervorming

Verzuim

Wet verbetering Poortwachter

Advies

HR advies